Chính sách bảo mật

THÔNG BÁO RIÊNG TƯ

Cập nhật lần cuối ngày 17 tháng 12 năm 2020
Cảm ơn bạn đã chọn trở thành một phần của cộng đồng của chúng tôi tại Bell Flavors & Fragrances (“Công ty","chúng tôi","chúng ta","của chúng tôi“). Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về thông báo bảo mật này hoặc các thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@bellff.com.
 
Khi bạn truy cập trang web của chúng tôihttps://bellff.com/(các "Trang mạng“), Và nói chung, hãy sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi (“Dịch vụ“, Bao gồmTrang mạng), chúng tôi đánh giá cao rằng bạn đang tin tưởng chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện chính sách của bạn nghiêm túc. Trong thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi cố gắng giải thích cho bạn theo cách rõ ràng nhất có thể về những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và bạn có những quyền gì liên quan đến thông tin đó. Chúng tôi hy vọng bạn dành chút thời gian để đọc kỹ vì nó rất quan trọng. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong thông báo bảo mật này mà bạn không đồng ý, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.
 
Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ của chúng tôi (như được mô tả ở trên, bao gồmTrang mạng), cũng như bất kỳ dịch vụ, bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện liên quan nào.
 
Vui lòng đọc kỹ thông báo về quyền riêng tư này vì nó sẽ giúp bạn hiểu những gì chúng tôi làm với thông tin mà chúng tôi thu thập.
 
MỤC LỤC
 
1. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO?

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi
Nói ngắn gọn: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạnbày tỏ sự quan tâm đến việc lấy thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trênTrang mạnghoặc cách khác khi bạn liên hệ với chúng tôi.
Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi vàTrang mạng, các lựa chọn bạn thực hiện và các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những điều sau:
Thông tin cá nhân do bạn cung cấp.Chúng tôi thu thậpnhững cái tên;số điện thoại;địa chỉ email;địa chỉ gửi thư;và các thông tin tương tự khác.
Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng sự thật, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

Thông tin được thu thập tự động
Nói ngắn gọn: Một số thông tin - chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) và / hoặc trình duyệt và đặc điểm thiết bị - được thu thập tự động khi bạn truy cậpTrang mạng.
Chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướngTrang mạng. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) nhưng có thể bao gồm thiết bị và thông tin sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt và đặc điểm thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí , thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụngTrang mạngvà các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động củaTrang mạngvà cho các mục đích phân tích và báo cáo nội bộ của chúng tôi.
Giống như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự.
Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:
 • Dữ liệu Nhật ký và Sử dụng.Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán, sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụngTrang mạngvà chúng tôi ghi lại trong các tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt và cài đặt cũng như thông tin về hoạt động của bạn trongTrang mạng (chẳng hạn như tem ngày / giờ liên quan đến việc sử dụng của bạn, các trang và tệp đã xem, tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện như tính năng nào bạn sử dụng), thông tin sự kiện của thiết bị (chẳng hạn như hoạt động của hệ thống, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là 'kết xuất sự cố') ) và cài đặt phần cứng).
 • Dữ liệu thiết bị.Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị, chẳng hạn như thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng của bạn hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cậpTrang mạng. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, dữ liệu thiết bị này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của bạn (hoặc máy chủ proxy), số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí, loại trình duyệt, kiểu phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành và cấu hình hệ thống thông tin.
 • Dữ liệu vị trí.Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí, chẳng hạn như thông tin về vị trí thiết bị của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Lượng thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cậpTrang mạng. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu vị trí địa lý cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể chọn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách từ chối quyền truy cập thông tin hoặc bằng cách tắt cài đặt Vị trí trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bạn chọn từ chối, bạn có thể không sử dụng được một số khía cạnh của Dịch vụ.
2. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
Nói ngắn gọn:Chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho các mục đích dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp, việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và / hoặc sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập quaTrang mạngcho nhiều mục đích kinh doanh được mô tả dưới đây. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích này dựa trên lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn, với sự đồng ý của bạn và / hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi chỉ ra các cơ sở xử lý cụ thể mà chúng tôi dựa vào bên cạnh mỗi mục đích được liệt kê bên dưới.

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập hoặc nhận được:

 • Thực hiện và quản lý đơn đặt hàng của bạn.Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng, thanh toán, trả hàng và trao đổi của bạn được thực hiện thông quaTrang mạng.
 • Quản lý giải thưởng bốc thăm và các cuộc thi.Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để quản lý các cuộc rút thăm giải thưởng và các cuộc thi khi bạn chọn tham gia các cuộc thi của chúng tôi.
 • Để cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho người dùng.Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.
 • Để trả lời các thắc mắc của người dùng / cung cấp hỗ trợ cho người dùng.Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để trả lời các thắc mắc của bạn và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị và quảng cáo.Chúng tôi và / hoặc các đối tác tiếp thị bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi cho mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. Ví dụ: khi bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặcTrang mạng, đăng ký tiếp thị hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ bạn. Bạn có thể chọn không nhận các email tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào (xem phần “QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ" phía dưới).
 • Cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn.Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa (và làm việc với các bên thứ ba làm như vậy) phù hợp với sở thích và / hoặc vị trí của bạn và để đo lường hiệu quả của nó.
3. THÔNG TIN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI BẤT CỨ AI?
Nói ngắn gọn:Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin khi có sự đồng ý của bạn, để tuân thủ luật pháp, để cung cấp cho bạn dịch vụ, để bảo vệ quyền lợi của bạn hoặc để thực hiện các nghĩa vụ kinh doanh.
Chúng tôi có thể xử lý hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn mà chúng tôi nắm giữ dựa trên cơ sở pháp lý sau:
 • Đồng ý:Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn nếu bạn đã cho phép chúng tôi đồng ý cụ thể để sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể.
 • Quyền lợi hợp pháp:Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn khi cần thiết một cách hợp lý để đạt được lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.
 • Thực hiện Hợp đồng:Khi chúng tôi đã ký hợp đồng với bạn, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi.
 • Nghĩa vụ pháp lý:Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn trong trường hợp pháp luật buộc phải làm như vậy để tuân thủ luật hiện hành, yêu cầu của chính phủ, thủ tục tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý, chẳng hạn như để đáp ứng lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa (bao gồm cả để phản hồi cho các cơ quan công quyền để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật).
 • Sở thích quan trọng:Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng cần phải điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách của chúng tôi, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào và các hoạt động bất hợp pháp hoặc làm bằng chứng trong vụ kiện tụng trong đó chúng tôi có liên quan.
Cụ thể hơn, chúng tôi có thể cần xử lý dữ liệu của bạn hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
 • Chuyển nhượng kinh doanh.Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ sự hợp nhất, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
4. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?
Nói ngắn gọn:Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.
Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như đèn hiệu web và pixel) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ đó và cách bạn có thể từ chối một số cookie nhất định được nêu trong Thông báo về cookie của chúng tôi.
5. CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN BAO LÂU?
Nói ngắn gọn:Chúng tôi giữ thông tin của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi pháp luật yêu cầu khác.
Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào còn cần thiết cho các mục đích được nêu trong thông báo bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Thông báo này không có mục đích yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn1 năm.
Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp đang diễn ra để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ bảo mật lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi bất kỳ quá trình xử lý nào cho đến khi có thể xóa được.
6. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ AN TOÀN THÔNG TIN CỦA BẠN?
Nói ngắn gọn:Chúng tôi mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua một hệ thống các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức.
Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có đường truyền điện tử nào qua Internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo là an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không bị có thể đánh bại sự bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không thích hợp. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, việc truyền tải thông tin cá nhân đến và từTrang mạnglà rủi ro của riêng bạn. Bạn chỉ nên truy cập vàoTrang mạngtrong một môi trường an toàn.
7. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ CÁC TRẺ EM KHÔNG?
Nói ngắn gọn:Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc tiếp thị dữ liệu từ trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụngTrang mạng, bạn tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó và đồng ý cho việc sử dụngTrang mạng. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã bị thu thập, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa ngay những dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn biết bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉinfo@bellff.com.
8. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?
Nói ngắn gọn:Ở một số khu vực, chẳng hạn như Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn có các quyền cho phép bạn truy cập và kiểm soát nhiều hơn đối với thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể xem xét, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.
Ở một số khu vực (như Khu vực kinh tế Châu Âu), bạn có một số quyền nhất định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Những quyền này có thể bao gồm quyền (i) yêu cầu truy cập và lấy bản sao thông tin cá nhân của bạn, (ii) yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa; (iii) hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; và (iv) nếu có, đối với tính khả chuyển của dữ liệu. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, vui lòng sử dụngchi tiết liên hệđược cung cấp bên dưới. Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi thu hồi, cũng như không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được tiến hành dựa trên các cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.
 
Nếu bạn là cư dân tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ tại đây:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authority/index_en.htm.
Nếu bạn là cư dân ở Thụy Sĩ, chi tiết liên hệ của các cơ quan bảo vệ dữ liệu có sẵn tại đây:https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Cookie và các công nghệ tương tự:Hầu hết các trình duyệt Web được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình để xóa cookie và từ chối cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ của chúng tôiTrang mạng. Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của các nhà quảng cáo trênTrang mạngchuyến thămhttp://www.aboutads.info/choices/.
9. ĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI
Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động bao gồm tính năng Không theo dõi (“DNT”) hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn bảo mật của bạn không để dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn bị giám sát và thu thập. Ở giai đoạn này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và thực hiện các tín hiệu DNT đã được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn của bạn để không bị theo dõi trực tuyến. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo bảo mật này. 
10. DÂN CƯ CALIFORNIA CÓ CÁC QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?
Nói ngắn gọn:Có, nếu bạn là cư dân của California, bạn được cấp các quyền cụ thể liên quan đến việc truy cập thông tin cá nhân của bạn.
Bộ luật dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Tỏa sáng”, cho phép người dùng của chúng tôi là cư dân California yêu cầu và nhận từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu có) chúng tôi được tiết lộ cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp và tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân trong năm dương lịch ngay trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.
Nếu bạn dưới 18 tuổi, cư trú tại California và có tài khoản đã đăng ký vớitrang web, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu không mong muốn mà bạn đã đăng công khai trênTrang mạng. Để yêu cầu xóa những dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và tuyên bố rằng bạn cư trú tại California. Chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu không được hiển thị công khai trênTrang mạng, nhưng xin lưu ý rằng dữ liệu có thể không bị xóa hoàn toàn hoặc toàn diện khỏi tất cả các hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bản sao lưu, v.v.).

Thông báo về quyền riêng tư của CCPA
Bộ luật Quy định của California định nghĩa một “cư dân” là:
(1) mọi cá nhân ở Tiểu bang California không phải vì mục đích tạm thời hoặc tạm thời và
(2) mọi cá nhân cư trú tại Tiểu bang California người ở bên ngoài Tiểu bang California cho mục đích tạm thời hoặc tạm thời
Tất cả các cá nhân khác được định nghĩa là “người không cư trú”.
Nếu định nghĩa này về “cư dân” áp dụng cho bạn, chúng tôi phải tuân thủ một số quyền và nghĩa vụ liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi thu thập những loại thông tin cá nhân nào?
Chúng tôi đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau trong mười hai (12) tháng qua:
Loại Các ví dụ Đã thu thập
A. Định danh
Chi tiết liên hệ, chẳng hạn như tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, số điện thoại hoặc số liên lạc di động, số nhận dạng cá nhân duy nhất, số nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email và tên tài khoản
KHÔNG
B. Các loại thông tin cá nhân được liệt kê trong quy chế Hồ sơ Khách hàng của California
Tên, thông tin liên hệ, học vấn, việc làm, lịch sử việc làm và thông tin tài chính
ĐÚNG
C. Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang
Giới tính và ngày sinh
KHÔNG
D. Thông tin thương mại
Thông tin giao dịch, lịch sử mua hàng, chi tiết tài chính và thông tin thanh toán
KHÔNG
E. Thông tin sinh trắc học
Dấu vân tay và dấu vân tay
KHÔNG
F. Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác
Lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, hành vi trực tuyến, dữ liệu sở thích và tương tác với các trang web, ứng dụng, hệ thống và quảng cáo của chúng tôi và các trang web, ứng dụng, hệ thống và quảng cáo khác
KHÔNG
 
G. Dữ liệu vị trí địa lý
Vị trí thiết bị
KHÔNG
H. Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự
Hình ảnh và âm thanh, video hoặc ghi âm cuộc gọi được tạo ra liên quan đến các hoạt động kinh doanh của chúng tôi
KHÔNG
I. Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
Chi tiết liên hệ kinh doanh để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi ở cấp độ kinh doanh, chức danh công việc cũng như quá trình làm việc và trình độ chuyên môn nếu bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi
KHÔNG
J. Thông tin Giáo dục
Hồ sơ sinh viên và thông tin danh bạ
KHÔNG
K. Tham khảo rút ra từ thông tin cá nhân khác
Các tham chiếu rút ra từ bất kỳ thông tin cá nhân thu thập nào được liệt kê ở trên để tạo hồ sơ hoặc tóm tắt về, ví dụ: sở thích và đặc điểm của một cá nhân
KHÔNG
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân khác ngoài các danh mục này trong trường hợp bạn tương tác với chúng tôi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua điện thoại hoặc thư trong bối cảnh:
 • Nhận trợ giúp thông qua các kênh hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • Tham gia các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi khách hàng; và
 • Tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và trả lời các câu hỏi của bạn.
Làm thế nào để chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn?
Có thể tìm thấy thêm thông tin về các hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu của chúng tôi trong thông báo bảo mật này.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉinfo@bellff.com,hoặc bằng cách tham khảo chi tiết liên hệ ở cuối tài liệu này.
Nếu bạn đang sử dụng đại lý được ủy quyền để thực hiện quyền từ chối của mình, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu nếu đại lý được ủy quyền không gửi bằng chứng rằng họ đã được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt cho bạn.
Thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bất kỳ ai khác?
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo hợp đồng bằng văn bản giữa chúng tôi và mỗi nhà cung cấp dịch vụ. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ là một tổ chức vì lợi nhuận xử lý thông tin thay mặt chúng tôi.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh của riêng mình, chẳng hạn như để thực hiện nghiên cứu nội bộ nhằm phát triển và trình diễn công nghệ. Đây không được coi là "bán" dữ liệu cá nhân của bạn.
Hương Bell & Nước hoađã không tiết lộ hoặc bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc thương mại trong 12 tháng trước đó.Hương Bell & Nước hoasẽ không bán thông tin cá nhân trong tương lai thuộc về khách truy cập trang web, người dùng và những người tiêu dùng khác.
Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn
Quyền yêu cầu xóa dữ liệu - Yêu cầu xóa
Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn và xóa thông tin cá nhân của bạn, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ do luật quy định, chẳng hạn như (nhưng không giới hạn) việc người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ , các yêu cầu tuân thủ của chúng tôi xuất phát từ nghĩa vụ pháp lý hoặc bất kỳ quá trình xử lý nào có thể được yêu cầu để bảo vệ khỏi các hoạt động bất hợp pháp.
Quyền được thông báo - Yêu cầu được biết
Tùy thuộc vào từng trường hợp, bạn có quyền được biết:
 • liệu chúng tôi có thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn hay không;
 • các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập;
 • mục đích sử dụng thông tin cá nhân thu thập được;
 • liệu chúng tôi có bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba hay không;
 • các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã bán hoặc tiết lộ cho mục đích kinh doanh;
 • danh mục các bên thứ ba mà thông tin cá nhân đã được bán hoặc tiết lộ cho mục đích kinh doanh; và
 • mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân.
Theo luật hiện hành, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp hoặc xóa thông tin người tiêu dùng đã bị hủy nhận dạng theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc xác định lại dữ liệu cá nhân để xác minh yêu cầu của người tiêu dùng.
Quyền không phân biệt đối xử để thực hiện các quyền riêng tư của người tiêu dùng
Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử chống lại bạn nếu bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình.
Quá trình xác minh
Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn để xác định bạn có phải chính là người mà chúng tôi có thông tin trong hệ thống của mình hay không. Những nỗ lực xác minh này yêu cầu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin để chúng tôi có thể khớp nó với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó. Ví dụ: tùy thuộc vào loại yêu cầu bạn gửi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để chúng tôi có thể khớp thông tin bạn cung cấp với thông tin chúng tôi đã có trong hồ sơ hoặc chúng tôi có thể liên hệ với bạn thông qua một phương thức liên lạc (ví dụ: điện thoại hoặc email) mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp xác minh khác khi hoàn cảnh quy định.
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp trong yêu cầu của bạn để xác minh danh tính hoặc quyền hạn của bạn để thực hiện yêu cầu. Trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ tránh yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cho mục đích xác minh. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn từ thông tin đã được chúng tôi lưu trữ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung cho mục đích xác minh danh tính của bạn và cho mục đích bảo mật hoặc phòng chống gian lận. Chúng tôi sẽ xóa thông tin được cung cấp thêm như vậy ngay sau khi chúng tôi hoàn tất việc xác minh bạn.
Các quyền riêng tư khác
 • bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình
 • bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không còn phù hợp, hoặc yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu
 • bạn có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện yêu cầu theo CCPA. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ đại lý được ủy quyền không gửi bằng chứng rằng họ đã được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt bạn theo CCPA.
 • bạn có thể yêu cầu từ chối việc bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong tương lai. Khi nhận được yêu cầu từ chối, chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu càng sớm càng tốt, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu.
Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôiqua email tại info@bellff.com,hoặc bằng cách tham khảo chi tiết liên hệ ở cuối tài liệu này. Nếu bạn có khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi muốn nhận được phản hồi từ bạn.
11. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?     
 
Nói ngắn gọn:Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan.
Chúng tôi có thể cập nhật thông báo bảo mật này theo thời gian. Phiên bản cập nhật sẽ được chỉ định bằng ngày cập nhật “Đã sửa đổi” và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng nổi bật thông báo về những thay đổi đó hoặc bằng cách gửi trực tiếp cho bạn thông báo. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thông báo bảo mật này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn.
12. BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?     
Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về thông báo này, bạn có thểgửi email cho chúng tôi tại info@bellff.comhoặc qua đường bưu điện đến:
Hương Bell & Nước hoa
500 Academy Drive
Northbrook, IL 60062
Hoa Kỳ
13. LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ THỂ XEM LẠI, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?     
Dựa trên luật hiện hành của quốc gia bạn, bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó hoặc xóa thông tin đó trong một số trường hợp. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi biểu mẫu yêu cầu bằng cách nhấp vàonơi đây.
Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.

Tuyên bố về Chính sách Bảo mật

Bell Flavors & Fragrances GmbH cam kết sẽ tôn trọng những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

Bell nhận thấy nhu cầu của bạn về việc kiểm soát hợp lý thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể chia sẻ với Bell Flavors & Fragrances. Khi bạn truy cập các trang web của Bell, Bell thường không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Vì mục đích thống kê, Bell chỉ ghi lại thông tin về nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, trang web đã dẫn bạn đến trang web của Bell, các trang web của Bell mà bạn truy cập cũng như thời gian và ngày bạn truy cập. Là một người dùng internet, bạn vẫn ẩn danh. Bell chỉ thu thập thông tin này cho các mục đích bảo mật dữ liệu và tối ưu hóa các trang web của mình. Nếu Bell yêu cầu thông tin cho phép nhận dạng bạn (thông tin cá nhân) hoặc liên hệ với bạn, bạn sẽ luôn được yêu cầu cụ thể về sự cho phép. Thông tin này là bắt buộc để cho phép Bell thực hiện các giao dịch được yêu cầu cụ thể, ví dụ như đăng ký nhận bản tin của Bell.

Thông tin nhận dạng cá nhân là bất kỳ thông tin nào được kết hợp với tên, địa chỉ, số điện thoại và fax của bạn, địa chỉ e-mail và bất kỳ thông tin nào khác về bạn hoặc công ty của bạn. Bell sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho mục đích duy nhất là quan hệ kinh doanh với bạn và để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn.

Bell chỉ sử dụng thông tin bạn truyền cho các mục đích đã định của bạn. Bell sẽ không bán hoặc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, được hiểu rằng các công ty liên kết của Bell không được coi là bên thứ ba.

Bạn có quyền hỏi nếu và những thông tin cá nhân nào về bạn đã được lưu trữ. Theo yêu cầu bằng văn bản, Bell sẽ cung cấp thông tin này miễn phí. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin sai cũng như xóa thông tin cá nhân của bạn với hiệu lực ngay lập tức. Các nguyên tắc cơ bản pháp lý về bảo mật dữ liệu của Đức có thể được tìm thấy trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và trong Đạo luật Telemedia của Đức (TMG).

Trong tất cả các câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với ủy viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi:dsb@bell-europe.com.

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Trong trường hợp kích hoạt tính năng ẩn danh IP, Google sẽ cắt bớt / ẩn danh quãng tám cuối cùng của địa chỉ IP đối với các Quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu cũng như các bên khác trong Thỏa thuận về Khu vực kinh tế Châu Âu. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ mới được gửi đến và rút ngắn bởi các máy chủ của Google tại Hoa Kỳ. Thay mặt nhà cung cấp trang web, Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet cho nhà cung cấp trang web. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web này. Hơn nữa, bạn có thể ngăn Google thu thập và sử dụng dữ liệu (cookie và địa chỉ IP) bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm của trình duyệt có sẵn tronghttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=vi-GB.

Xin lưu ý rằng trên trang web này, mã Google Analytics được bổ sung bởi “gat._anonymizeIp ();” để đảm bảo một bộ sưu tập địa chỉ IP được ẩn danh (còn được gọi là IP-mask).

Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics

Khách truy cập trang web không muốn dữ liệu lượt truy cập của họ được Google Analytics báo cáo có thể cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung này hướng dẫn JavaScript của Google Analytics đang chạy trên các trang web (ga.js, analytics.js và dc.js) cấm gửi thông tin lượt truy cập đến Google Analytics. Ngoài ra, những khách truy cập đã cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia sẽ không được tiếp xúc vớiThử nghiệm nội dung.

Nếu bạn muốn chọn không tham gia Analytics cho web, hãy truy cập vàoTrang chọn không tham gia Google Analyticsvà cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt của bạn. Để biết thêm chi tiết về cài đặt và gỡ cài đặt tiện ích bổ sung, vui lòng xem tài nguyên trợ giúp có liên quan cho trình duyệt cụ thể của bạn.

Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics không ngăn dữ liệu được gửi đến chính trang web hoặc theo những cách khác tới các dịch vụ phân tích trang web.