Polityka prywatności

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2020 r.
Dziękujemy za przyłączenie się do naszej społeczności Bell Flavors & Fragrances („Spółka“, “my“, “nas“, “nasz“). Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@bellff.com.
 
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetowąhttps://bellff.com/(ten "Stronie internetowej„) i bardziej ogólnie korzystać z naszych usług („Usługi„, które obejmująStronie internetowej), doceniamy, że powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o polityce prywatności staramy się wyjaśnić Ci w możliwie najjaśniejszy sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jego uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.
 
Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszeStronie internetowej), a także wszelkie powiązane usługi, sprzedaż, marketing lub wydarzenia.
 
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o polityce prywatności, ponieważ pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.
 
SPIS TREŚCI
 
1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz
W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy:wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach naStronie internetowejlub w inny sposób, gdy się z nami skontaktujesz.
Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami orazStronie internetowej, dokonywane wybory oraz produkty i funkcje, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
Dane osobowe dostarczone przez Ciebie.Zbieramynazwy;numery telefoniczne;adresy e-mail;adresy pocztowe;i inne podobne informacje.
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie
W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszegoStronie internetowej.
Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub poruszasz się poStronie internetowej. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszegoStronie internetoweji inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszegoStronie internetowejoraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.
Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
Gromadzone przez nas informacje obejmują:
 • Dane dziennika i użytkowania.Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp lub korzystasz z naszegoStronie internetoweji które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności wStronie internetowej (takie jak znaczniki daty/godziny związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne działania, które podejmujesz, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awarii” ) i ustawienia sprzętowe).
 • Dane urządzenia.Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp doStronie internetowej. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą zawierać takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i konfiguracja systemu Informacja.
 • Dane lokalizacji.Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość gromadzonych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp doStronie internetowej. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.
2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?
W skrócie:Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, wypełnieniu naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Twojej zgodzie.
Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszegoStronie internetowejdo różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Korzystamy z informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:

 • Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami.Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonanymi za pośrednictwemStronie internetowej.
 • Zarządzaj losowaniami nagród i konkursami.Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy zdecydujesz się wziąć udział w naszych konkursach.
 • Dostarczanie i ułatwianie świadczenia usług użytkownikowi.Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.
 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować wsparcie użytkownikom.Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby odpowiadać na Twoje zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług.
 • Aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe i promocyjne.My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Na przykład, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszejStronie internetowej, zapisując się na marketing lub w inny sposób kontaktując się z nami, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. Możesz zrezygnować z naszych marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie (patrz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI" poniżej).
 • Dostarczaj ukierunkowaną reklamę do Ciebie.Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.
3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NIKOMU?
W skrócie:Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu przestrzegania prawa, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.
Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:
 • Zgoda:Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Uzasadnione interesy:Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to uzasadnione w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy:Jeżeli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.
 • Zobowiązania prawne:Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, nakazami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi władzom publicznym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Istotne zainteresowania:Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami, lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.
Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetwarzać Twoje dane lub udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
 • Przelewy biznesowe.Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
4. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?
W skrócie:Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.
Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.
5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
W skrócie:Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel w tym zawiadomieniu nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż1 rok.
Gdy nie mamy aktualnej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub anonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas w bezpieczny sposób przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe usunięcie.
6. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?
W skrócie:Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana, że będzie w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze bezpieczeństwo i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do iz naszegoStronie internetowejna własne ryzyko. Powinieneś uzyskać dostęp tylko doStronie internetowejw bezpiecznym środowisku.
7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?
W skrócie:Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy im.
Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich. UżywającStronie internetowej, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie przez taką nieletnią osobę na utrzymaniuStronie internetowej. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy rozsądne środki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adreseminfo@bellff.com.
8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W skrócie:W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, masz prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. W dowolnym momencie możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.
W niektórych regionach (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym) masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, skorzystaj zszczegóły kontaktupodane poniżej. Rozpatrzymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie zgodnej z prawem podstawy przetwarzania innej niż zgoda.
 
Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj:https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Pliki cookie i podobne technologie:Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszegoStronie internetowej. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców na naszychStronie internetowejwizytahttp://www.aboutads.info/choices/.
9. ELEMENTY STEROWANIA FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA
Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”), które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących działań związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje użytkownika o tym, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności. 
10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W skrócie:Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do twoich danych osobowych.
Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli istnieją) ujawnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taką prośbę, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto wStrona internetowa, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które zamieszczasz publicznie naStronie internetowej. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie wyświetlane naStronie internetowej, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Polityka prywatności CCPA
Kalifornijski Kodeks Przepisów definiuje „mieszkańca” jako:
(1) każda osoba, która przebywa w stanie Kalifornia w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy oraz
(2) każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w stanie Kalifornia, która znajduje się poza stanem Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych
Wszystkie inne osoby są zdefiniowane jako „nierezydenci”.
Jeśli ta definicja „mieszkańca” odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.
Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:
Kategoria Przykłady Zebrane
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta
NIE
B. Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe
TAK
C. Chronione cechy klasyfikacji zgodnie z prawem Kalifornii lub prawem federalnym
Płeć i data urodzenia
NIE
D. Informacje handlowe
Informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach
NIE
E. Informacje biometryczne
Odciski palców i odciski głosu
NIE
F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań i interakcje z naszymi i innymi witrynami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami
NIE
 
G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia
NIE
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne
Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów powstałe w związku z naszą działalnością biznesową
NIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych usług na poziomie biznesowym, tytułem zawodu oraz historią pracy i kwalifikacjami zawodowymi, jeśli ubiegasz się o pracę u nas
NIE
J. Informacje o edukacji
Rejestry uczniów i informacje katalogowe
NIE
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych
Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład preferencji i cech osoby
NIE
Możemy również zbierać inne dane osobowe poza tymi kategoriami, w przypadku gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
 • Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udział w ankietach lub konkursach klientów; oraz
 • Ułatwienie świadczenia naszych Usług i odpowiadania na Państwa zapytania.
Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?
Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
Możesz skontaktować się z nami przez e-mail pod adreseminfo@bellff.com,lub odwołując się do danych kontaktowych na dole tego dokumentu.
Jeśli korzystasz z upoważnionego agenta w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu.
Czy Twoje informacje będą udostępniane komuś innemu?
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.
Smaki i zapachy dzwoneczkowenie ujawnił ani nie sprzedał żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Smaki i zapachy dzwoneczkowenie będzie sprzedawać w przyszłości danych osobowych należących do odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.
Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych
Prawo żądania usunięcia danych – Żądanie usunięcia
Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.
Prawo do informacji – Prośba o informację
W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
 • czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;
 • cele, w jakich wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
 • czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz
 • biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania lub usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.
Prawo do niedyskryminacji w korzystaniu z praw do prywatności konsumenta
Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.
Proces weryfikacji
Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju wniosku, który prześlesz, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już posiadamy, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefon lub e-mail), które wcześniej nam przekazałeś. W zależności od okoliczności możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji.
Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości nie będziemy żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowo podane informacje usuniemy, gdy tylko zakończymy weryfikację Ciebie.
Inne prawa do prywatności
 • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych
 • możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku w ramach CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić wniosek od autoryzowanego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został w sposób ważny upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.
 • możesz zażądać rezygnacji z przyszłej sprzedaży Twoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu prośby o rezygnację podejmiemy działania w jak najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż 15 dni od daty złożenia wniosku.
Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z namie-mailem na adres info@bellff.com,lub odwołując się do danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.
11. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?     
 
W skrócie:Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.
12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?     
Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesznapisz do nas na info@bellff.comlub pocztą na adres:
Smaki i zapachy dzwoneczkowe
Dysk akademicki 500
Northbrook, IL 60062
Stany Zjednoczone
13. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?     
Na podstawie obowiązujących przepisów w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij formularz wniosku, klikająctutaj.
Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni.

Oświadczenie o polityce prywatności

Firma Bell Flavors & Fragrances GmbH zobowiązuje się do poszanowania Twojej prywatności.

Firma Bell zdaje sobie sprawę z potrzeby rozsądnej kontroli informacji umożliwiających identyfikację, które mogą być udostępniane firmie Bell Flavors & Fragrances. Kiedy odwiedzasz strony internetowe Bell, Bell zazwyczaj nie gromadzi żadnych Twoich danych osobowych. Dla celów statystycznych firma Bell rejestruje jedynie informacje o dostawcy usług internetowych, witrynie internetowej, która przekierowała Cię do witryny Bell, odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych oraz czasie trwania i dacie Twojej wizyty. Jako internauta pozostajesz anonimowy. Bell zbiera te informacje wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i optymalizacji swoich stron internetowych. Jeżeli Bell potrzebuje informacji umożliwiających Twoją identyfikację (dane osobowe) lub skontaktowanie się z Tobą, zawsze zostaniesz poproszony o wyraźne pozwolenie. Informacje te są wymagane w celu umożliwienia firmie Bell realizacji określonych żądanych transakcji, np. subskrypcji biuletynu firmy Bell.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które są powiązane z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, numerami telefonu i faksu, adresem e-mail oraz wszelkimi innymi informacjami o Tobie lub Twojej firmie. Firma Bell będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania z Tobą relacji biznesowej i zapewnienia lepszej obsługi.

Bell wykorzystuje informacje, które przekazujesz, wyłącznie do zamierzonych celów. Firma Bell nie będzie sprzedawać ani w inny sposób udostępniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika osobom trzecim bez zgody użytkownika, przy czym rozumie się, że firmy stowarzyszone z firmą Bell nie są uważane za strony trzecie.

Masz prawo zapytać, czy i jakie dane osobowe o Tobie zostały zapisane. Na pisemny wniosek firma Bell przekaże te informacje bezpłatnie. Masz również prawo żądać sprostowania błędnych informacji oraz usunięcia swoich danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym. Podstawy prawne niemieckiego bezpieczeństwa danych można znaleźć w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz w niemieckiej ustawie o telemediach (TMG).

W przypadku wszelkich pytań dotyczących prywatności prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych:dsb@bell-europe.com.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP, Google skróci/zanonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, a także dla innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany i skracany przez serwery Google w USA. W imieniu dostawcy witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych (plików cookie i adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresemhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Należy pamiętać, że na tej stronie kod Google Analytics jest uzupełniony o „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics

Odwiedzający witrynę, którzy nie chcą, aby ich dane odwiedzin były raportowane przez Google Analytics, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Ten dodatek instruuje JavaScript Google Analytics działający w witrynach (ga.js, analytics.js i dc.js), aby zabronić wysyłania informacji o odwiedzinach do Google Analytics. Ponadto odwiedzający, którzy zainstalowali dodatek do przeglądarki, który rezygnują z rezygnacji, nie są narażeni naEksperymenty z treścią.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi Analytics dla sieci, odwiedź stronęStrona rezygnacji z Google Analyticsi zainstaluj dodatek w swojej przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i odinstalowywania dodatku, zapoznaj się z odpowiednimi zasobami pomocy dla Twojej przeglądarki.

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie zapobiega przesyłaniu danych do samej witryny lub w inny sposób do usług analityki internetowej.