Trung Quốc

Bell Flavors & Fragrances (Thượng Hải) Co., Ltd
Guang Cheng
SỐ 7-8,1500 Đường Jiu Jing
Jiuting quận Songjiang
Thượng Hải PR, 201615 Trung Quốc