Chuông EMEA

Khu vực Bell hỗ trợ Châu Âu, Trung Đông và các nước Châu Phi.