2022 Tái chứng nhận hữu cơ

Bell Flavors & Fragrances vui mừng thông báo về việc hoàn thành đánh giá Chứng nhận lại hữu cơ hàng năm cho các hương vị được sản xuất cho Chương trình Hương vị Hữu cơ USDA tại địa điểm Northbrook, IL
18 tháng 5 năm 2022 năm

Chứng nhận hương vị hữu cơ USDA
Bell Flavors & Fragrances (Bell F&F) gần đây đã hoàn thành cuộc đánh giá về phạm vi mở rộng của các loại hương liệu hữu cơ được USDA chứng nhận tại địa điểm Northbrook, IL với sự hợp tác của Quality Assurance International (QAI). Đánh giá hàng năm về dòng hương vị hữu cơ của Bell F&F là rất quan trọng trong ngành và chương trình QAI là yếu tố hỗ trợ quan trọng trong việc cung cấp cho khách hàng sự tin tưởng về danh mục hương liệu hữu cơ của Bell F&F. QAI được USDA ủy quyền là một công ty chứng nhận hữu cơ quốc tế hoạt động để chứng nhận các quy trình và hoạt động sản xuất hữu cơ tuân thủ các tiêu chuẩn của Chương trình Hữu cơ Quốc gia.

Tiêu chuẩn nguyên tắc để chứng nhận hương vị hữu cơ
Mỗi năm, Bell F&F chứng nhận hương vị hữu cơ của mình như một nhà sản xuất hương vị xử lý các sản phẩm hữu cơ trước khi đến tay người tiêu dùng và trên các kệ hàng. Để được xác định là hữu cơ, hương vị, thực vật và thành phần mà Bell F&F sử dụng cho các ứng dụng sản phẩm cuối cùng phải đáp ứng các tiêu chí nhất định và tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt, bao gồm cả quá trình tăng trưởng và chiết xuất không có thuốc trừ sâu tổng hợp hoặc GMO. Trong số các tiêu chí khác, động vật sản xuất protein cũng được xử lý đúng cách và không sử dụng kháng sinh hoặc kích thích tố tăng trưởng.

Tuyên bố hữu cơ là động lực chính với người tiêu dùng
Theo Mintel, 61% người tiêu dùng Hoa Kỳ đồng ý rằng các sản phẩm hữu cơ có tầm quan trọng cao hơn đối với họ trong các sản phẩm sữa, thịt và đồ nguội / thực phẩm chế biến sẵn, và 74% người tiêu dùng Hoa Kỳ đồng ý rằng các công ty thực phẩm nên minh bạch hơn về thực hành canh tác của họ.

Bell F&F hiện đang sản xuất hơn 200 hương vị hữu cơ được chứng nhận theo tiêu chuẩn QAI và USDA cao này. Bell F&F luôn tìm cách mở rộng danh mục các sản phẩm có hương vị hữu cơ được chứng nhận để phục vụ tất cả các thị trường mà công ty hoạt động.