Thom Heinz

Thom Heinz

Chức vụ:Phó chủ tịch, Quản lý nhà cung cấp & Tìm nguồn cung ứng chiến lược

Phòng:

Khu vực:Hoa Kỳ - Northbrook, IL

Những năm với Bell:45

E-mail:info@bellff.com

Điện thoại:() -

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.