Hong Oan Khoe

Hong Oan Khoe

Chức vụ:Giám đốc điều hành

Phòng:

Khu vực:Singapore

Những năm với Bell:

E-mail:Sing@bellff.com

Điện thoại:(+65) 68-46 8300

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.