Fabiana Escobar

Fabiana Escobar

Chức vụ:Giám đốc thương mại của Brazil

Phòng:

Khu vực:Brazil

Những năm với Bell:

E-mail:

Điện thoại:() -

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.