Deborah French Wright

Deborah French Wright

Chức vụ:SVP & Fragrance Tổng Giám đốc Thương mại & Sáng tạo

Phòng:Hương thơm

Khu vực:Hoa Kỳ - Northbrook, IL

Những năm với Bell:

E-mail:

Điện thoại:() -

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.