Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (1)
Daniel Castillo

Daniel Castillo

Chức vụ:VP Thương mại Gmof International Division

Phòng:

Khu vực:Quốc tế

Những năm với Bell:

E-mail:info@bell-europe.com

Điện thoại:(+49) -34-1-9451-0

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (2)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (2)
Thom Heinz

Thom Heinz

Chức vụ:Phó chủ tịch, Quản lý nhà cung cấp & Tìm nguồn cung ứng chiến lược

Phòng:

Khu vực:Hoa Kỳ - Northbrook, IL

Những năm với Bell:45

E-mail:info@bellff.com

Điện thoại:() -

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.