Khoa học về Cảm quan & Tiêu dùng

Câu chuyện của chúng ta

Thành công trên thị trường chủ yếu phụ thuộc vào trải nghiệm cảm quan của sản phẩm. Bằng cách đo lường trải nghiệm đa giác quan này theo cách không thiên vị, nhóm Khoa học Người tiêu dùng và Cảm quan của Bell cung cấp sự tin tưởng rằng hương vị và mùi thơm của chúng tôi:

  • Cung cấp các thuộc tính mong muốn
  • Khơi gợi những cảm xúc phù hợp với thương hiệu và khái niệm của bạn
  • Thu hút người tiêu dùng của bạn

Để đạt được điều này, nhóm Khoa học về Cảm quan và Người tiêu dùng tại Bell sử dụng các phương pháp tiếp cận khoa học và thống kê phù hợp để kết hợp các chỉ số và nhu cầu dự án của bạn vào thiết kế nghiên cứu.

khả năng

  • Kiểm tra phân biệt đối xử
  • Bảng mô tả
  • Nghiên cứu người tiêu dùng