DNA hoạt tính

Trọng tâm của chúng tôi là ở bạn

Phù hợp với thương hiệu

Nắm bắt tất cả các thuộc tính chính của tài sản thương hiệu: mục tiêu người tiêu dùng, hình ảnh thương hiệu, màu sắc, liên kết đến Thiên nhiên, v.v.

Phù hợp với cảm xúc

Ghi chú chữ ký có hoạt tính khứu giác chính gợi ra phản ứng cảm xúc tích cực phù hợp với định vị thương hiệu.

Phù hợp với hiệu suất

Ghi chú chữ ký hoạt động khứu giác chính gợi ý hỗ trợ chức năng cho hiệu suất.

Phù hợp với khái niệm

Hương vị độc đáo, các lớp và ghi chú để phù hợp với hình ảnh và nền tảng nhắn tin tiếp thị.

Khám phá thêm từ nền tảng công nghệ hương vị của chúng tôi

Thiên nhiên & Thực vật

Hiệu suất

Trung hòa