Xu hướng Spark mới nhất

Xu hướng Spark đã được xây dựng lại để có cái nhìn dài hạn hơn, xác định năm xu hướng vĩ mô của người tiêu dùng chính mà chúng tôi thấy là nền tảng cho ngày hôm nay và tương lai.