Xu hướng vĩ mô toàn cầu năm 2021

Năm nay, nền tảng xu hướng Spark của chúng tôi đã được xây dựng lại để có tầm nhìn dài hạn hơn, xác định năm xu hướng vĩ mô chính của người tiêu dùng mà chúng tôi thấy là nền tảng cho ngày hôm nay và tương lai. Các xu hướng vĩ mô được xác định chung bởi các nhóm tiếp thị toàn cầu của chúng tôi đại diện cho các giá trị hành vi cốt lõi hiện có ở tất cả con người.