Xu hướng nước hoa 2020

Đối với xu hướng nước hoa năm 2020, chúng tôi khám phá Urban Lux, Người tìm kiếm cần thiết, Sự linh hoạt, Người nhìn xa trông rộng và Sự quyến rũ của Cấm với Cần sa.