Xu hướng hương vị 2020

Chúng tôi xem xét Sự quý hiếm & Nguy cấp, Sự tiến hóa của Khỏe mạnh, Đông Nam Á, Sự lượm lặt và Phá vỡ ranh giới với Cần sa.