Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (1)
Spark 2022 Flavors

At 2022 year, our Spark trend platform identify five key consumer macro trends, accompanied with three regional micro trends that hold relevance in the flavors and fragrance world.

Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (2)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (2)
Spark 2022 Fragrances

This year, our Spark Trends platform has evolved to identify five key global macro consumer trends. These macrotrends represent the fundamental behavioral values that are present in all human beings.

Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (3)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (3)
2023 Flavor Explorations

While consumer Macro trends are foundational to consumer behaviors and tend to remain consistent over time, they do tend to evolve. Bell’s global Spark Trends have morphed but continue to touch on all areas from overall wellness to reward and indulgence.

Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (4)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (4)
Xu hướng vi mô toàn cầu năm 2021

Xu hướng vĩ mô là về suy nghĩ của người tiêu dùng, lối sống và tiêu dùng của họ nói chung. Chúng là những khái niệm sâu sắc và dài hạn hơn mà không liên quan đến bất kỳ thị trường cụ thể nào. Chúng không phải là mốt, chúng là một cách sống.

Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (5)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (5)
Xu hướng vĩ mô toàn cầu năm 2021

Năm nay, nền tảng xu hướng Spark của chúng tôi đã được xây dựng lại để có tầm nhìn dài hạn hơn, xác định năm xu hướng vĩ mô chính của người tiêu dùng mà chúng tôi thấy là nền tảng cho ngày hôm nay và tương lai. Các xu hướng vĩ mô được xác định chung bởi các nhóm tiếp thị toàn cầu của chúng tôi đại diện cho các giá trị hành vi cốt lõi hiện có ở tất cả con người.

Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (6)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (6)
Xu hướng Spark mới nhất

Xu hướng Spark đã được xây dựng lại để có cái nhìn dài hạn hơn, xác định năm xu hướng vĩ mô của người tiêu dùng chính mà chúng tôi thấy là nền tảng cho ngày hôm nay và tương lai.

Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (7)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (7)
Xu hướng hương vị 2016
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (8)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (8)
Xu hướng hương vị 2016
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (9)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (9)
Xu hướng hương vị 2017
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (10)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (10)
Xu hướng nước hoa 2017
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (11)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (11)
Xu hướng nước hoa 2018
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (12)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (12)
Xu hướng hương vị năm 2018
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (13)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (13)
Xu hướng nước hoa 2019
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (14)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (14)
Xu hướng hương vị 2019
Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (15)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (15)
Xu hướng nước hoa 2020

Đối với xu hướng nước hoa năm 2020, chúng tôi khám phá Urban Lux, Người tìm kiếm cần thiết, Sự linh hoạt, Người nhìn xa trông rộng và Sự quyến rũ của Cấm với Cần sa.

Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (16)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (16)
Xu hướng hương vị 2020

Chúng tôi xem xét Sự quý hiếm & Nguy cấp, Sự tiến hóa của Khỏe mạnh, Đông Nam Á, Sự lượm lặt và Phá vỡ ranh giới với Cần sa.

Xuất hiện trước mỗi bài đăng trong vòng lặp (17)Xuất hiện xuất hiện nếu sắp có một cái khác (17)
Wireframe PDF 1

Đây là pdf wireframe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse nhạt nhẽo hậu quả do libero, hàng hóa porta quam porta et. Duis bibendum mauris eu enim tincidunt, iaculis goodso quam goodso. Donec Condimentum lacus non dui eleifend efficitur. Donec vel viverra leo, tại moltie nisi. Morbi at aliquet magna, dignissim malesuada tra tấn. Sự cố tại odio quam. Mauris rutrum ne metus ac pharetra.