Hương & Nước hoa Bell thông báo Chứng nhận lại & Mở rộng Hương vị Khiếu nại Hữu cơ

Hương Bell & Nước hoavui mừng thông báo về việc hoàn thành đánh giá Chứng nhận lại hữu cơ hàng năm cho các hương vị được sản xuất theo Chương trình Hương vị Hữu cơ của USDA.

Bell FF rất vui được cung cấp danh sách này cho tất cả mọi người. Vui lòng điền vào biểu mẫu ở phía dưới cùng bên phải của trang và bạn sẽ được gửi email từ info@bellff.com với một liên kết PDF có thể tải xuống.

Nếu bạn có thắc mắc về những hương vị này hoặc bất kỳ hương vị nào khác, vui lòng liên hệ với Đại diện Bán hàng Bell FF của bạn, hoặc gửi email đến Info@Bellff.com.

Điền vào biểu mẫu để nhận bản PDF Hương vị hữu cơ được chứng nhận USDA của Bell FF