Mga Tuntunin ng Paggamit

Bell Flavors at Fragrances
Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbebenta

Tulad ng Nobyembre, 2012

1. SAKLAW NG APPLICATION

1.1. Ang sumusunod na Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbebenta ay dapat ilapat sa lahat ng kontrata sa pagitan ng BELL Flavors & Fragrances Duft und Aroma GmbH (mula rito ay tinutukoy bilang "BELL") at ng customer. Ang magkakaibang at masamang mga tuntunin at kundisyon ng mamimili ay hindi dapat tanggapin maliban kung sila ay nakumpirma ng BELL sa pamamagitan ng pagsulat. Ang mga oral na kasunduan, pagbabago at/o pag-amyenda sa kontrata ay magiging epektibo lamang sa pamamagitan ng nakasulat na kumpirmasyon ng pamamahala ng BELL at hindi magkakaroon ng impluwensya sa hinaharap na mga kontrata sa pagitan ng mga partido. Ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbebenta ay malalapat pa nga kung sakaling isagawa namin ang paghahatid nang may kaalaman sa divergent o salungat na mga tuntunin at kundisyon ng mamimili. Ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbebenta na ito ay dapat ituring na tinanggap sa pinakahuli sa pagkuha ng paghahatid ng mga kalakal.

1.2. Ang Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbebenta ay dapat ilapat lamang sa mga negosyante sa kahulugan ng seksyon 14 ng BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, German Civil Code]1.

1.3. Kung sakaling hindi dapat natanggap ng customer ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito kasama ng alok o hindi dapat sila ay ibinigay sa customer sa ibang pagkakataon, gayunpaman ay naaangkop ang mga ito kung kilala sila ng customer o kailangang magkaroon ng paunang kaalaman tungkol sa mga ito. sa pamamagitan ng nakaraang relasyon sa negosyo.

1.4. Binibigyang-diin ng BELL na ang anumang mga nakaraang oral na kasunduan ay hindi dapat ilapat. Sa partikular, tinutukoy namin ang katotohanan na ang mga kinatawan ng benta ng BELL ay awtorisado lamang na tumanggap ng mga order/mga kahilingan sa pagbili, ngunit walang karapatan na gumawa ng mga kasunduan na lumilihis sa Mga Tuntuning ito o tumanggap ng anumang mga tuntunin at kundisyon ng mamimili.

2. KOMUNIKASYON / NAKASULAT NA FORM

Ang pangangailangan ng nakasulat na form ay dapat matupad kung ang komunikasyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng e-mail at ang nagpadala ay makakapagbigay ng elektronikong nabuong mga pagkilala ng resibo para sa mga e-mail sa nilalaman na kanyang tinutukoy.

3. ORDERS / ORDER CONFIRMATION

3.1. Sa prinsipyo, ang mga alok ng BELL ay hindi dapat na may bisa at hindi dapat bubuo ng anumang obligasyong ihatid. Matapos magsumite ang customer ng isang order, ang isang bilateral na kontrata ay dapat tapusin sa pamamagitan ng pagkumpirma ng order.

3.2. Ang mga dokumento at impormasyong nauugnay sa order ay batay sa kasalukuyang antas ng kaalamang pang-agham at nilikha at natipon nang may lubos na pangangalaga. Ang data na tukoy sa produkto ay batay sa aming sariling mga pagsusuri o sa data na ibinigay ng mga supplier ng hilaw na materyales. Ang pagkakaloob ng naturang data ay hindi dapat magpahiwatig ng pagpapalagay ng isang pangako ng isang garantiya. Malinaw naming itinuturo na ang pagsusumite ng mga dokumento at impormasyon ay hindi magpapalaya sa bumibili mula sa obligasyon nito alinsunod sa aytem 11.1. ng Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbebenta na ito upang suriin ang anumang mga kalakal na dumarating sa lugar nito at samakatuwid ay hindi dapat konektado sa anumang pahayag tungkol sa kakayahang magamit ng mga kalakal para sa paggamit na nilalayon ng customer (item 8.7.).

3.3. Sa prinsipyo, ang kontrata ay hindi dapat ituring na natapos hanggang sa ang mga order ng bumibili, pati na rin ang naantala at binagong pagtanggap ng mga alok ay nakumpirma ng BELL sa pamamagitan ng pagsulat.

4. PAGHAHATID

4.1. Makukuha ng customer ang pagmamay-ari ng produkto kahit na ibigay at napapailalim sa mga probisyon ng aytem 7 ng Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbebenta na ito. Ang mga karapatan sa pag-aari ng industriya, mga lisensya tungkol sa produkto, o mga karapatan sa marketing ay hindi dapat ilipat.

4.2. Ang BELL ay may karapatan na maghatid bago ang napagkasunduang petsa.

4.3. Ang BELL ay dapat palayain mula sa obligasyon na maghatid kung sakaling ang pre-supplier ay tumigil sa paggawa ng iniutos na mga kalakal o sa kaganapan ng force majeure, sa kondisyon na ang mga pangyayaring ito ay naganap lamang pagkatapos ng pagtatapos ng kontrata at ang BELL ay hindi mananagot para sa hindi na-supply ng naturang pre-supplier.

4.4. Ang bawat paghahatid ay dapat tratuhin nang nakapag-iisa. Ang isang pinaghihigpitang kakayahang magamit sa kaganapan ng isang paghahatid ay hindi magkakaroon ng anumang kahihinatnan para sa iba pang mga order.

5. PRESYO

5.1. Ang mga presyo ng mga produkto ay dapat ipahiwatig sa kumpirmasyon ng order. Ang isang pagbabago sa ibang pagkakataon ay maaaring magresulta sa isang pagsasaayos ng presyo lamang kung ang petsa ng paghahatid ay dapat na lalampas sa apat na buwan pagkatapos ng pagtatapos ng kontrata.

5.2. Ang mga presyo ay ipinahiwatig hindi kasama ang VAT at iba pang nauugnay na mga buwis at tungkulin. Ang VAT ay dapat ipahiwatig sa invoice kasama ang wastong halaga nito ayon sa batas.

6. BAYAD

6.1. Napapailalim sa isa pang nakasulat na kasunduan at alinsunod sa seksyon 271, subsection 1 ng BGB, ang pagbabayad ay dapat bayaran kaagad sa oras ng paghahatid o probisyon at pagkatapos matanggap ang mga kalakal at ang invoice. Malalapat din ito sa mga bahagyang paghahatid.

6.2. Ang bumibili ay magiging default kung sakaling ang bumibili ay dapat makatanggap ng paalala ng paalala pagkatapos ng takdang petsa o pagkatapos ng pag-expire ng isang panahon ng 30 araw pagkatapos ng takdang petsa at pagtanggap ng isang invoice. Kung sakaling magkaroon ng default, ang mamimili ay magbabayad ng default na interes sa rate na 8 porsyento na puntos sa itaas ng pangunahing rate ng interes alinsunod sa seksyon 288 ng BGB.

6.3. Ang mamimili ay maaari lamang mag-offset laban sa mga paghahabol na hindi pinagtatalunan o naging res judicata.

6.4. Sa aming pagpipilian, ang mga papasok na pagbabayad ay maaaring gamitin bilang kabayaran para sa pinakalumang obligasyon o ang isa na hindi gaanong secured.

6.5. Dapat i-invoice kaagad ang mga partial delivery at ang bawat isa sa kanila ay dapat hiwalay na dapat bayaran, anuman ang pagkumpleto ng kabuuang paghahatid. Sa kawalan ng nakasulat na mga kasunduan, ang mga paunang bayad sa mga konklusyon ng mga kontrata ay dapat i-offset laban sa pinakalumang bahagyang paghahatid sa bawat kaso.

7. RESERVATION NG PAGMAMAY-ARI

7.1. Hanggang ang lahat ng mga pananagutan na nagmumula sa kontraktwal na relasyon na ito ay ganap na natutupad, ang mga kalakal ay mananatili sa pagmamay-ari ng BELL.

7.2. Ang mga kalakal na napapailalim sa isang reserbasyon ng pagmamay-ari ay dapat iproseso sa lahat ng oras sa pamamagitan ng utos ng BELL. Sa kaganapan ng isang paggamot o pagproseso o paghahalo, ang reserbasyon ng pagmamay-ari ay dapat na palawigin sa bagong produkto.

7.3. Ang bumibili ay nangangako na pangalagaan ang pagmamay-ari ng BELL kung sakaling ang mga naihatid na kalakal ay hindi direktang inilaan para sa customer, ngunit para sa mga ikatlong partido, at ang bumibili ay hayagang ipahiwatig ang reserbasyon ng pagmamay-ari na ito sa tatanggap.

7.4. Sa ngayon, dapat ilipat ng mamimili sa BELL ang lahat ng mga paghahabol sa presyo ng pagbili nito sa hinaharap na magmumula sa muling pagbebenta ng mga kalakal na napapailalim sa reserbasyon ng pagmamay-ari.

7.5. Kung sakaling magkaroon ng seryoso at makatwirang pag-aalinlangan tungkol sa solvency ng kliyente, may karapatan ang BELL na hilingin na ibigay ang mga kalakal na napapailalim sa reserbasyon ng pagmamay-ari nang hindi nagbibigay ng karagdagang panahon.

7.6. Hangga't ang bumibili ay dapat na may atraso sa pagtanggap o pagtanggap ng isang paghahatid, ayon sa pagkakabanggit, o sa pag-aayos ng isang mature na paghahabol para sa pagbabayad, ang BELL ay may karapatan na ganap na tanggihan ang pagganap ng kontrata o gamitin ang isang karapatan ng pagpapanatili tungkol din sa bahagyang paghahatid.

8. KALIDAD NG PRODUCT, MINIMAL DEVIATIONS, GUARANTEES

8.1. Maliban kung napagkasunduan, ang kalidad ng mga kalakal ay dapat na eksklusibong makukuha mula sa mga detalye ng produkto ng BELL. Ang mga natukoy na paggamit alinsunod sa Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) na may kaugnayan para sa mga kalakal ay hindi dapat bubuo ng isang kasunduan tungkol sa isang kaukulang kontraktwal na kalidad ng mga kalakal o isang paggamit na ipinapalagay alinsunod sa kontrata.

8.2. Ang mga katangian ng mga modelo at sample ay dapat lamang na may bisa hangga't ang mga partido ay hayagang sumang-ayon na sila ay mga sample ng mga katangian ng mga kalakal.

8.3. Ang impormasyon tungkol sa kalidad at tibay pati na rin ang iba pang impormasyon ay dapat lamang garantisado o ginagarantiyahan ang mga katangian, ayon sa pagkakabanggit, kung sakaling sila ay napagkasunduan at itinalaga bilang ganoon.

8.4. Ang mga pagbabago sa kalidad na dahil sa mga likas na katangian ng mga kalakal ay hindi magbibigay ng karapatan sa bumibili na maghain ng mga reklamo at maggiit ng mga paghahabol, ayon sa pagkakabanggit.

8.5. Hangga't dapat payuhan ng BELL ang customer kaugnay ng order, ito ay isasagawa sa abot ng kaalaman ng BELL. Ang impormasyon at mga sanggunian tungkol sa pagiging angkop at paggamit ng mga kalakal ay hindi magpapalaya sa bumibili mula sa pagsasagawa ng sarili nitong mga pagsusuri at inspeksyon.

8.6. Pananagutan ng mamimili ang pagsunod sa mga probisyon ng batas at regulasyon at direksyon tungkol sa pag-import, transportasyon, imbakan, at paggamit ng mga kalakal.

8.7. Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang BELL para sa katotohanan na ang mga naihatid na kalakal ay angkop para sa paggamit na nilalayon ng kliyente.

9. TRANSPORTA, PACKAGING, PAGPAPASA NG RISK

9.1. Maliban kung napagkasunduan, ang pagpili ng paraan ng pagpapadala ay dapat ipaubaya sa pagpapasya ng BELL.

9.2. Ang mga paghahatid ay dapat isama ang karaniwang packaging. Ang mga gastos para sa pagtatapon ng walang laman na packaging ay sasagutin ng bumibili.

9.3. Ang paghahatid ay dapat isagawa alinsunod sa termino ng kalakalan na napagkasunduan sa partikular na kaso, sa interpretasyon kung saan ang INCOTERMS®ay dapat mag-aplay (tulad ng binago sa oras ng pagtatapos ng kontrata).

9.4. Sa kaganapan ng paghahatid ng mga sirang kalakal, ang BELL ay dapat ipaalam kaagad, ngunit hindi lalampas sa loob ng 24 na oras. Ang mga reklamo sa ibang pagkakataon ay maaaring hindi tanggapin at ang bumibili ay walang karapatan na kunin mula sa kanila ang anumang mga paghahabol laban sa BELL. Obligado ang mamimili na kumpirmahin ang pinsala sa pamamagitan ng sulat ng taong nagdadala ng transportasyon o idokumento ang pinsala para sa mga layunin ng ebidensya sa ibang angkop na paraan.

9.5. Ang mga maibabalik na lalagyan, na nasa pagmamay-ari ng BELL ay dapat ibalik sa BELL nang walang bayad at sa isang napapanahong paraan, ngunit hindi lalampas sa loob ng dalawang buwan mula sa paghahatid. Kung sakaling ang naturang pagbabalik ay hindi dapat isagawa kaagad, ang BELL ay may karapatan na maningil ng mga bayarin sa pagpapautang. Ang paggamit ng mga maibabalik na lalagyan bilang mga lalagyan ng imbakan ng mamimili sa tagal ng panahon hanggang sa pinakamainam na petsa o higit pa ay hindi pinahihintulutan. Ang mamimili ay hayagang ipinagbabawal na punan ang mga maibabalik na lalagyan ng iba pang mga produkto.

10. DEFAULT SA PAGTANGGAP NG DELIVERY

10.1. Kung sakaling manatiling tahimik ang bumibili, tumanggi na tanggapin ang mga kalakal, o tahasang ipahayag ang kalooban nitong tanggihan ang pagtanggap pagkatapos maitakda ang karagdagang naaangkop na limitasyon sa oras para sa bumibili, maaaring mag-rescill ang BELL sa kontrata o mag-claim ng mga pinsala para sa hindi- pagganap.

10.2. Ang mga gastos na dulot ng naantalang pagtanggap, partikular na ang mga gastos para sa pag-iimbak at pag-renew ng paghahatid, ay sasagutin ng kliyente.

11. TUNGKULIN NA SURIIN / MGA REKLAMO / WARRANTY

11.1. Sa pagtanggap, ang mga kalakal ay dapat na agad na susuriin sa mga tuntunin ng timbang, dami, dami, hugis, uri, at iba pang nauugnay na katangian alinsunod sa mga detalye ng BELL. Ang BELL ay dapat ipaalam kaagad sa anumang mga paglihis. Ang mga reklamo ng mga customer ay maaari lamang isaalang-alang kung sakaling ipahayag ang mga ito sa BELL nang nakasulat at detalyado sa loob ng 10 araw sa kalendaryo pagkatapos ng pagtanggap at bago ang pagproseso ng mga kalakal.

11.2. Hangga't ang BELL ay hindi mananagot para sa depekto na bumubuo ng isang paglabag sa obligasyon, ang bumili ay hindi karapat-dapat na bawiin mula sa kontrata.

11.3. Pagkatapos ng pag-expire ng 10 araw na panahon para sa paggawa ng isang paghahabol na nakasaad sa 11.1, anumang mga paghahabol na konektado dito ay hindi dapat isama.

11.4. Kung sakaling ang paghahatid ng mga kalakal na may ibang kalidad ay napagkasunduan, ang bumibili ay hindi karapat-dapat na igiit ang anumang mga paghahabol na nagmumula sa mga posibleng depekto.

12. RESCISSION

Maliban kung ang bumibili ay agad na magbayad nang maaga, ang BELL ay may karapatan sa isang karapatan sa pagbawi kung sakaling ang bumibili ay nagbigay ng maling impormasyon tungkol sa mga katotohanang tumutukoy sa pagiging kredito ng bumibili o ang bumibili ay huminto sa mga pagbabayad nito o ang isang aplikasyon upang buksan ang mga paglilitis sa kawalan ng utang na loob ay ginawa. na isinumite patungkol sa mga ari-arian ng bumibili o mga obligasyong bayaran na nagmumula sa mga nakaraang paghahatid ay hindi pa natutugunan kahit na ang bumibili ay nasa default.

13. PROTEKSYON NG DATA

Malinaw na isinasaad ng BELL na alinsunod sa seksyon 26 ng Bundesdatenschutzgesetz [German Federal Data Protection Act], ang data ng customer ng relasyon sa supply ay iniimbak para sa panloob na paggamit.

14. PANANAGUTAN

14.1. Ang kumpirmadong petsa ng paghahatid ay napapailalim sa katotohanan na ang BELL mismo ay nakatanggap ng mga paghahatid mula sa mga supplier nito nang tama, ganap, at sa takdang panahon. Kung sakaling ang BELL ay hindi nakatanggap ng paghahatid ng mga supplier nito, ang parehong partido ay may karapatan na mag-rescill mula sa kontrata kung sakaling ang petsa ng paghahatid ay dapat lumampas ng higit sa isang buwan.

14.2. Kung sakaling may paglabag sa isang substantibong obligasyong kontraktwal (kardinal na tungkulin), ibig sabihin, isang obligasyon na kung saan ay nagbibigay-daan sa maayos na pagganap ng kontrata at ang paglabag nito ay nagsapanganib sa pagkamit ng layunin ng kontraktwal at ang pagsunod na karaniwang maaaring gawin ng kliyente. inaasahan, ang pananagutan ay dapat na limitado sa pinsala na makikita sa konteksto ng naturang kontrata.

14.3. Ang pananagutan para sa mga pinsala alinsunod sa aytem 14.2. ay dapat na limitado sa halaga ng pagsasaalang-alang na nagmumula sa kani-kanilang indibidwal na order na ibinigay para sa kontrata.

14.4. Ang BELL ay ganap na mananagot lamang sa kaganapan ng layunin o matinding kapabayaan gayundin sa kaganapan ng kawalan ng mga garantisadong katangian.

14.5. Ang pananagutan para sa pagkawala ng tubo at mga ipon na hindi naging posible gayundin ang pananagutan para sa anumang iba pang uri ng kahihinatnang pinsala na dulot ng isang depekto ay hindi dapat isama.

14.6. Sa kaganapan ng bahagyang kapabayaan, ang BELL ay ganap na mananagot lamang sa kaganapan ng pinsala sa buhay, katawan o kalusugan.

14.7. Kung hindi, ang pananagutan para sa bahagyang kapabayaan ay hindi isasama.

14.8. Ang mga kaganapan ng force majeure, na hindi pananagutan ng may utang alinsunod sa seksyon 276 ng BGB, ay magpapalaya sa BELL mula sa pagganap ng mga ipinapalagay na obligasyong kontraktwal hangga't nagpapatuloy ang mga kaganapang ito. Dapat agad na ipaalam sa kliyente ang tungkol sa inaasahang tagal ng naturang kaganapan. Sa kaso na ang naturang kaganapan ay dapat tumagal ng higit sa tatlong buwan, ang parehong partido ay may karapatan na mag-rescind mula sa kontrata. Ang anumang pananagutan na may epekto na lampas sa saklaw na iyon ay hindi isasama. Kasama sa force majeure ang anumang mga pangyayari, na independiyente sa kalooban at impluwensya ng mga partidong kontraktwal. Ang mga halimbawa ng force majeure ay: mga natural na sakuna, mga desisyon ng pamahalaan, mga desisyon sa regulasyon na hindi pa nakikita, mga blockade, kaguluhan sa sibil, mobilisasyon, mga welga sa mga kasosyo sa kooperasyon, pag-agaw, embargo, digmaan, mga salungatan sa militar, at terorismo pati na rin ang iba pang mga pangyayari na ay hindi mahulaan, malala at mangyari pagkatapos ng pagtatapos ng kontrata.

14.9. Hindi mananagot ang BELL para sa imposibilidad o pagkaantala ng pagtupad sa mga obligasyon sa paghahatid kung sakaling ang imposibilidad o pagkaantala ay dapat na batay sa maayos na pagsunod sa mga obligasyon sa ilalim ng pampublikong batas na dulot ng mamimili.

15. HINDI PAGLALAHAT

15.1. Obligado ang kontratista na ituring bilang mahigpit na kumpidensyal ang lahat ng mga larawan at iba pang dokumentong natanggap ng kontratista na may kinalaman sa negosyo ng BELL. Hindi sila dapat ibunyag sa mga ikatlong partido.

15.2. Ang obligasyon na panatilihin ang lihim ay dapat ding ilapat pagkatapos ng pagganap at/o kung sakaling mabigo ang isang kontrata.

15.3. Ang mga subcontractor ay dapat obligado nang naaayon.

16. LUGAR NG HURISDIKSYON / LUGAR NG PAGGANAP

Ang eksklusibong lugar ng hurisdiksyon para sa mga paghahatid, serbisyo, at pagbabayad pati na rin para sa anumang mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa pagitan ng mga partido ay ang Leipzig, Germany. Ang lugar ng pagganap para sa lahat ng mga transaksyon ay ang Leipzig, Germany.

17. MGA PAGBABAGO SA KONTRATA / PANGHULING PROBISYON

Ang mga karagdagang kasunduan o kasunduan na lumilihis sa mga nabanggit na probisyon ay kinakailangan sa pagsulat. Malalapat din ito sa pagbabago ng pangangailangang ito ng nakasulat na form. Kung sakaling ang mga indibidwal na probisyon ay dapat na hindi wasto o walang bisa, ang bisa ng iba pang mga probisyon ay mananatiling hindi maaapektuhan.

18. ANGKOP NA BATAS

Ang mga relasyong kontraktwal ay dapat na eksklusibong pinamamahalaan ng batas ng Aleman. Ang aplikasyon ng United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ay hindi kasama.

19. LEGAL NA NAGBIBIGAY NA VERSION

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbebenta ay ibinigay sa German at sa English. Kung sakaling magkaroon ng magkakaibang kahulugan ng mga indibidwal na seksyon, sa bawat kaso eksklusibo ang Aleman na bersyon ay dapat na may bisa.

Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbili

Tulad ng Nobyembre, 2012

Ang sumusunod na Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbili ay magiging batayan ng aming mga kontrata.

1. SAKLAW NG APPLICATION

Ang aming mga pagbili, serbisyo, at alok ay eksklusibong isasagawa at ihahatid batay sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Hindi tatanggapin ang divergent o salungat na mga tuntunin at kundisyon ng nagbebenta maliban kung kinumpirma namin sila sa pamamagitan ng sulat. Kahit na tinatanggap ang mga naihatid na kalakal, hindi kami tumatanggap ng anumang magkakaibang mga tuntunin at kundisyon ng nagbebenta. Ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng pagbili ng BELL Flavors & Fragrances Duft und Aroma GmbH (mula rito ay tinutukoy bilang "BELL") ay dapat ding ilapat kung sakaling ang kontrata ay isinagawa nang walang kondisyon na may kaalaman sa mga tuntunin at kundisyon ng supplier, na kung saan ay salungat sa o divergent mula sa pagbili ng Mga Tuntunin at Kundisyon ng BELL. Sa pinakahuli, ang aming Mga Tuntunin at Kundisyon ng pagbili ay dapat ituring na tinanggap sa pagpapadala ng mga inorder na kalakal o isang bahagyang paghahatid.

2. KOMUNIKASYON / NAKASULAT NA FORM

Ang pangangailangan ng nakasulat na form ay dapat matupad kung ang komunikasyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng e-mail at ang nagpadala ay makakapagbigay ng elektronikong nabuong mga pagkilala ng resibo para sa mga e-mail ang nilalaman kung saan ang nagpadala ay tumutukoy sa.

3. KONKLUSYON NG MGA KONTRATA

3.1. Ang mga order at pagbabago sa mga order ay may bisa lamang kapag ginawa sa pamamagitan ng pagsulat. Sa kaganapan ng mga pagbabago sa alok pagkatapos ng isang pagtatanong ng BELL, ang kontratista ay dapat magkahiwalay na magsasaad ng kaukulang pagbabago. Ang mga kasunduan na ginawa nang pasalita o sa pamamagitan ng telepono ay magiging wasto lamang kapag (pagkatapos) nakumpirma sa pamamagitan ng pagsulat.

3.2. Ang lahat ng mga order ay dapat kumpirmahin ng kontratista sa pamamagitan ng pagsulat. Mapapatali lamang ang BELL sa order kung natanggap nito ang nakasulat na kumpirmasyon ng order sa loob ng 2 araw ng trabaho mula sa petsa ng order.

3.3. Mayroon man o walang kasunod na pagtatapos ng isang kontrata, ang mga pagtatantya ng mga gastos, modelo, sample, at mga katulad nito ay hindi dapat bayaran.

4. MGA PETSA, MGA DEFAULT

4.1. Ang mga petsang nakasaad sa order ay dapat na may bisa. Ang pagtanggap ng mga kalakal o ang pagkumpleto at ang pagtanggap ng napagkasunduang pagganap ng serbisyo sa BELL, ayon sa pagkakabanggit, ay magiging mapagpasyahan para sa pagsunod sa petsa ng paghahatid.

4.2. Dapat kaagad na ipaalam ng kontratista sa BELL sa pamamagitan ng pagsulat sa sandaling mahulaan ng kontratista na hindi nito magagawang tuparin ang mga obligasyong kontraktwal nito. Ang obligasyong ito na ipaalam ay dapat isama ang pahayag ng mga dahilan para sa pagkaantala at ang tinantyang tagal.

4.3. Kung sakaling ang mga obligasyon ay hindi dapat matupad ng kontratista sa loob ng oras ng paghahatid, ang BELL ay may karapatan sa anumang mga paghahabol alinsunod sa mga regulasyong ayon sa batas. Ang pagtanggap ng isang naantalang paghahatid ay hindi dapat bubuo ng isang waiver ng mga paghahabol para sa mga pinsalang dulot ng default at para sa pagbabayad ng mga gastos.

4.4. Sa kaganapan ng isang default, ang BELL ay may karapatan na bumili ng mga kalakal bilang kapalit sa kanilang sarili, at sa gastos ng supplier.

4.5. Kung sakaling hindi default ang supplier, ang supplier ay magbabayad ng kontraktwal na parusa na nagkakahalaga ng 0.2 porsyentong puntos ng kabuuang halaga ng order para sa bawat araw na lumampas sa limitasyon ng oras, ngunit hanggang sa maximum na 5 porsyentong puntos ng order halaga. Ang kontraktwal na parusa ay dapat kalkulahin para sa yugto ng panahon mula nang lumampas ang limitasyon sa oras, at hanggang sa kumpletong pagganap ng serbisyo o ang paghahatid ng deklarasyon ng pagbawi mula sa kontrata. Inilalaan ng BELL ang karapatang igiit ang mga karagdagang paghahabol para sa mga pinsala pati na rin ang mga karagdagang paghahabol ayon sa batas. Ang isang posibleng binayaran na parusa sa kontrata ay dapat i-offset laban sa paghahabol para sa mga pinsala. Ang BELL ay may karapatan na igiit ang kontraktwal na parusa hanggang sa huling pagbabayad para sa order at ibawas ang halaga ng kontraktwal na parusa mula sa halaga ng invoice.

5. RESERVATION NG PAG-AARI

Kung sakaling maihatid ang mga inorder na kalakal ay napapailalim sa reserbasyon ng pagmamay-ari, gayunpaman ay may karapatan ang BELL na gamitin at iproseso ang mga kalakal na napapailalim sa reserbasyon ng pagmamay-ari.

6. WARRANTY / GUARANTY

6.1. Ang kontratista ay ginagarantiyahan na ang mga kalakal ay may lahat ng mga katangian na nasa kaso ng mga hilaw na materyales na kinakailangan ng mga detalye ng BELL at na ginagarantiyahan ng supplier. Ang mga kalakal ay dapat na angkop para sa paggamit na itinalaga ng kontrata. Ang mga artikulo na sa paghahatid ay minarkahan ng isang petsa bago ang pinakamahusay o isang petsa ng paggamit, ayon sa pagkakabanggit, ay dapat magkaroon ng natitirang termino hanggang sa petsang iyon na hindi bababa sa 75 porsyento ng kanilang kabuuang tibay.

6.2. Maliban kung iba ang itinatadhana ng batas, ang tagapagtustos ay dapat maggarantiya na ang mga naihatid na kalakal ay sumusunod sa lahat ng aspeto sa napagkasunduang mga pagtutukoy, ang kasalukuyang estado ng siyentipiko at teknikal na kaalaman pati na rin ang mga nauugnay na mga probisyon at pamantayan ng batas para sa kani-kanilang layunin ng paggamit, sa partikular. na may mga probisyon ng mga batas na nauugnay sa mga pagkain at gamot at ang mga ito ay angkop para sa nilalayong paggamit.

6.3. Ang mga probisyon ng batas ay dapat ilapat sa mga karapatan ng BELL kung sakaling magkaroon ng mga depekto sa kalidad o titulo ng mga kalakal (kabilang ang hindi tama o maikling paghahatid) at iba pang mga paglabag sa tungkulin na ginawa ng supplier.

6.4. Ang anumang mga depekto ay dapat iulat kaagad pagkatapos na magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga ito. Ang mga di-halatang depekto ay dapat iulat pagkatapos matuklasan ang mga ito at sa loob ng apat na linggo, at kung sakaling magkaroon ng mga hilaw na materyales hanggang sa pinakaunang petsa. Ang kumpirmasyon sa mga bill ng paghahatid ay hindi dapat ituring na isang pagtanggap ng mga kalakal.

6.5. Kung sakaling magkaroon ng mga gastos o gastos para sa BELL na may kaugnayan sa maling paghahatid (hal. mga gastos sa inspeksyon o mga gastos ng mga opinyon ng eksperto, mga gastos sa kinakailangang kapalit at kapalit na mga pagbili mula sa ibang mga supplier, mga gastos sa pag-recall ng produkto, mga legal na gastos), ang supplier ay dapat bayaran sila. Anumang karagdagang ayon sa batas na paghahabol ay mananatiling hindi maaapektuhan.

6.6. Sa paunang kahilingan, dapat bayaran ng supplier ang BELL laban sa anumang paghahabol ng mga ikatlong partido na maaaring igiit dahil sa mga depekto o pinsala ng mga produkto ng paghahatid ng supplier batay sa bahagi ng supplier sa sanhi ng mga depekto o pinsala. Ang tagapagtustos ay nangangako na ilapat ang seguro sa pananagutan ng produkto na may nakasegurong halaga na angkop para sa mga kalakal na ihatid at mapanatili ang segurong ito sa panahon ng ugnayan ng suplay.

7. TERMS OF SHIPMENT / PAGPAPASA NG RISK

7.1. Alinsunod sa iba pang nakasulat na kasunduan, ang lahat ng mga paghahatid ay dapat gawin na naihatid na binayaran ang tungkulin. Kasama rin sa paghahatid ang mga gastos sa pagpapakete at ang insurance sa transportasyon.

7.2. Kung sakaling ang mga petsa ng paghahatid ay lumihis sa kontrata, inilalaan ng BELL ang karapatang ibalik ang mga kalakal sa gastos ng kontratista.

7.3. Ang mga bahagyang paghahatid ay tatanggapin lamang pagkatapos ng nakasulat na kumpirmasyon.

7.4. Ang mga kinakailangang sheet ng data ng kaligtasan at mga dokumento na hiniling sa utos ay dapat ding maihatid sa pinakahuling pagpapadala ng mga kalakal o sa pagganap ng serbisyo, ayon sa pagkakabanggit.

8. MGA PRESYO / TAKDANG PETSA / LUGAR NG PAGGANAP

8.1. Ang presyong nakasaad sa order ay may bisa. Ang mga indibidwal na presyo ay dapat ipahiwatig sa pagkakasunud-sunod bilang mga netong presyo.

8.2. Ang lugar ng pagganap para sa pagbabayad ay ang European headquarters ng BELL. Maliban kung ang mga partido ay sumang-ayon sa ibang lugar ng pagganap para sa mga serbisyo, ang mga serbisyo ay dapat gawin doon.

8.3. Ang mga kopya ng mga invoice ay dapat na malinaw na itinalaga bilang ganoon.

8.4. Ang limitasyon sa oras para sa pagbabayad ng invoice ay dapat magsimula sa pagtanggap ng isang maayos na invoice, ngunit hindi bago ang pagtanggap ng mga kalakal. Ang pagbabayad ay hindi dapat bubuo ng isang pagtanggap ng maayos na pagganap o isang pagwawaksi ng mga posibleng paghahabol sa warranty.

9. HINDI PAGLALAHAT

9.1. Obligado ang kontratista na ituring bilang mahigpit na kumpidensyal ang lahat ng natanggap na larawan at iba pang mga dokumento, na may kinalaman sa negosyo ng BELL. Hindi sila dapat ibunyag sa mga ikatlong partido.

9.2. Ang obligasyong panatilihin ang pagiging kumpidensyal ay dapat ding ilapat pagkatapos ng pagganap at kung sakaling mabigo ang isang kontrata.

9.3. Ang mga subcontractor ay dapat obligado nang naaayon.

10. MGA KARAPATAN SA PAG-AARI

Ginagarantiyahan ng supplier na ang paghahatid ng serbisyo ng supplier ay hindi lumalabag sa anumang mga karapatan sa ari-arian o iba pang mga karapatan ng mga ikatlong partido. Babayaran ng supplier ang BELL sa paunang kahilingan laban sa anumang paghahabol ng mga ikatlong partido, na dapat igiit batay sa naturang paglabag.

11. DOKUMENTASYON

Obligado ang supplier na kumuha ng mga natirang sample mula sa bawat naihatid na batch kaagad bago i-bote/i-pack ang mga ito sa mga transport container at iimbak ang mga ito kahit man lang hanggang sa expiration ng bestbefore date. Ang BELL ay may karapatan na humiling ng mga sample para sa mga kasunod na pagsusuri sa lahat ng oras.

12. ANGKOP NA BATAS

Dapat ituring na sumang-ayon, na ang lahat ng mga kontrata ay pamamahalaan ng batas ng Aleman; ang mga probisyon ng United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ay hindi isasama.

13. LUGAR NG PAGGANAP / LUGAR NG HURISDIKSYON / PARIAL INVALIDITY

13.1. Ang legal na kawalan ng bisa ng mga indibidwal na probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay hindi makakaapekto sa bisa ng iba pang mga probisyon.

13.2. Ang lugar ng pagganap para sa lahat ng pananagutan na nagmumula sa kontrata, kasama ang mga obligasyon sa pagbabayad ng BELL, ay dapat na Leipzig, Germany

13.3. Ang lugar ng hurisdiksyon para sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa o may kaugnayan sa kautusan ay ang Leipzig, Germany.

14. ADVERTISING

Ang kontratista ay hindi dapat payagang sumangguni sa kasalukuyang relasyon sa negosyo sa BELL sa advertising nito nang walang nakasulat na pahintulot ng BELL. Ang parehong ay dapat ilapat sa kani-kanilang mga indikasyon sa mga eksibisyon at fairs.

15. LEGAL NA NAGBIBIGAY NA VERSION

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbili ay ibinigay sa German at sa English. Kung sakaling magkaroon ng magkakaibang kahulugan ng mga indibidwal na seksyon, sa bawat kaso eksklusibo ang Aleman na bersyon ay dapat na may bisa.

________________________
1Ang mga paliwanag sa mga square bracket ay mga tala ng tagasalin.


Upang simulang basahin ang aming "Mga Pangkalahatang Tuntunin at Kundisyon ng Pagbebenta" bilang isang PDF mangyaring mag-click sa sumusunod na link sa PDF-Document!

PDF-IconPangkalahatang Kondisyon
at Mga Tuntunin ng Pagbebenta
 

Kailangan mo ang Acrobat Reader mula sa Adobe para sa pagpapakita ng PDF.
Kung wala kang Adobe Acrobat Reader mangyaring mag-click dito!
I-download ang Acrobat Reader

Ire-redirect ka sa download link para sa Adobe Acrobat Reader sa kanyang huling bersyon sa Adobe.com.