2021 Global Micro Trends

Ang mga macro trend ay tungkol sa pag-iisip ng mamimili, kanilang pamumuhay at pagkonsumo sa pangkalahatan. Ang mga ito ay malalim at mas mahabang termino na mga konsepto na hindi nauugnay sa anumang partikular na merkado. Hindi sila uso, sila ay isang paraan ng pamumuhay.