Ang Bell Flavors at Fragrances ay Nag-anunsyo ng Muling Sertipikasyon at Pagpapalawak ng Organic Complaint Flavors

Bell Flavors at Fragrancesay nasasabik na ipahayag ang pagkumpleto ng taunang Organic Recertification audit para sa mga lasa na ginawa sa USDA Organic Flavor Program.

Ikinalulugod ng Bell FF na gawing available ang listahang ito sa lahat. Mangyaring punan ang form sa kanang bahagi sa ibaba ng page, at papadalhan ka ng email mula sa info@bellff.com na may mada-download na link na PDF.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga ito o anumang iba pang lasa, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Bell FF Sales Representative, o magpadala ng email sa Info@Bellff.com.

Punan ang Form para Makatanggap ng PDF ng USDA Certified Organic Flavors ng Bell FF