คำขอตัวอย่าง

หากต้องการขอตัวอย่างรสชาติหรือน้ำหอม โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและตัวแทนจากทีมของเราจะติดต่อกลับหาคุณ

 

คำขอตัวอย่าง NA หรือ SA - รสหรือกลิ่นสำหรับลูกค้าปัจจุบัน