เวเนซุเอลา

Residencias El Trapiche
Edif. 12 A เลขที่ 21
Urbanización Nueva Casarapa
กัวเรนาส - เอโดะ มิแรนดา
เวเนซุเอลา