ฟิลิปปินส์

กลิ่นเบลล์และน้ำหอม
ห้อง 605 อาคารดาวน์ทาวน์เซ็นเตอร์
516 Quintin Paredes St. , Binondo
มะนิลา 1006 ฟิลิปปินส์