ประเทศมาเลเซีย

Bell Flavours & Fragrances Malaysia
D25 @, LOT 10, Jalan Meranti Puchong, Kampung Pulau Meranti, 47120 Puchong, สลังงอร์, มาเลเซีย