เอกวาดอร์

Karbolem SA
กม. 8.5 Vía a Daule
(Entrada Coop. Juan Montalvo)
กัวยากิล
เอกวาดอร์