ประเทศจีน

Bell Flavours & Fragrances (Shanghai) Co. , Ltd
กวงเฉิง
เลขที่ 7-8,1500 ถนนจิ่วจิง
เขต Jiuting Songjiang
Shanghai PR, 201615 จีน