ดีเอ็นเอ Olfactive

โฟกัสของเราอยู่ที่คุณ

พอดีกับแบรนด์

รวบรวมคุณลักษณะสำคัญของตราสินค้าทั้งหมด: เป้าหมายผู้บริโภค ภาพลักษณ์ของแบรนด์ สีสัน ลิงก์ไปยังธรรมชาติ ฯลฯ...

พอดีกับอารมณ์

โน้ตลายเซ็นที่สำคัญทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงบวกซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของแบรนด์

พอดีกับประสิทธิภาพ

โน้ตลายเซ็นที่สำคัญช่วยสนับสนุนการทำงาน

พอดีกับแนวคิด

รสชาติ เลเยอร์ และบันทึกที่ไม่ซ้ำใครเพื่อให้เข้ากับภาพและแพลตฟอร์มการส่งข้อความทางการตลาด

สำรวจเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีรสของเรา

ธรรมชาติและพฤกษศาสตร์

การปฏิบัติ

การทำให้เป็นกลาง