Spark Trends ล่าสุด

เทรนด์ของ Spark ได้รับการสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้มุมมองในระยะยาว โดยระบุแนวโน้มระดับมหภาคของผู้บริโภคหลัก 5 ประการที่เรามองว่าเป็นรากฐานสำหรับวันนี้และอนาคต