2021 ไมโครเทรนด์ระดับโลก

เทรนด์มาโครเกี่ยวกับความคิดของผู้บริโภค ไลฟ์สไตล์ และการบริโภคโดยทั่วไป เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและยาวนานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ พวกเขาไม่ใช่แฟชั่น แต่เป็นวิถีชีวิต