เทรนด์มาโครระดับโลกปี 2021

ในปีนี้ แพลตฟอร์มเทรนด์ Spark ของเราได้รับการสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้มุมมองระยะยาว โดยระบุแนวโน้มระดับผู้บริโภคหลัก 5 ประการที่เรามองว่าเป็นรากฐานสำหรับวันนี้และอนาคต แนวโน้มมหภาคที่ทีมการตลาดทั่วโลกระบุโดยรวมเป็นตัวแทนของค่านิยมพฤติกรรมหลักที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน