เทรนด์น้ำหอมปี 2020

สำหรับเทรนด์น้ำหอมปี 2020 เราจะสำรวจ Urban Lux, Essential Seeker, Fluidity, the Visionary และ Allure of the Forbidden with Cannabis