Globalne trendy makroekonomiczne w 2021 r.

W tym roku nasza platforma trendów Spark została zrekonstruowana, aby przyjrzeć się długoterminowej perspektywie, identyfikując pięć kluczowych trendów makro konsumenckich, które naszym zdaniem mają fundamentalne znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości. Makrotrendy, które zostały wspólnie zidentyfikowane przez nasze globalne zespoły marketingowe, reprezentują podstawowe wartości behawioralne obecne u wszystkich ludzi.